KLUPSKA ZGRADA SPORTSKOG CENTRA VINKURAN

KLUPSKA ZGRADA SPORTSKOG CENTRA VINKURAN

KLUPSKA ZGRADA SPORTSKOG CENTRA VINKURAN Naziv:  Izgradnja klupske zgrade Sportskog centra Vinkuran Godina izvođenja radova: 2017. godina Lokacija: Vinkuran Tip građevine: Sportski objekt Specifičnost projekta:Izgradnja klupske zgrade u sklopu Sportskog centra... Opširnije