KLUPSKA ZGRADA SPORTSKOG CENTRA VINKURAN

  • Naziv:  Izgradnja klupske zgrade Sportskog centra Vinkuran
  • Godina izvođenja radova: 2017. godina
  • Lokacija: Vinkuran
  • Tip građevine: Sportski objekt
  • Specifičnost projekta:
    Izgradnja klupske zgrade u sklopu Sportskog centra Vinkuran.
  • Vrste radova:

    Građevinski radovi i obrtnički radovi, radovi elektroinstalacija.