BASEBALL IGRALIŠTE U SKLOPU REKREACIJSKOG SPORTSKOG CENTRA JARUN

  • Naziv:  Baseball igralište, Jarun
  • Godina izvođenja radova: 2018.-2019. godine
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Sportski objekt
  • Specifičnost projekta:
    Uređenje baseball igrališta u sklopu Rekreacijskog sportskog centra Jarun
  • Vrste radova:

    Građevinski radovi, obrtnički radovi, montažni radovi, drenažni radovi, niskogradnja, specijalne podloge, oprema i zaštitne mreže, radovi vodovoda i kanalizacije, radovi elektroinstalacija.