STAMBENI OBJEKT PUTINE

  • Naziv:  Stambeni objekt Putine
  • Godina izvođenja radova:  2007.-2008. godina
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Stambena građevina
  • Specifičnost projekta:

    Izgradnja tri stambene građevine na lokaciji Putine.

  • Vrste radova:

    Građevinski radovi, obrtnički radovi, radovi na uređenju okoliša, radovi vodovoda i kanalizacije, radovi strojarske instalacije, radovi elektroinstalacija, radovi na izgradnje pristupnog put i parkirališta.