STAMBENI OBJEKT PREMANTURA

  • Naziv:  Stambeni objekt Premantura
  • Godina izvođenja radova: 2013.- 2015. godine
  • Lokacija: Premantura
  • Tip građevine: Stambeni objekt
  • Specifičnost projekta:

    Izgradnja 4 stambene građevine i uređenje okoliša na lokaciji Premantura.

  • Vrste radova:
    Građevinski radovi, obrtnički radovi, radovi strojarske instalacije, radovi vodovoda i kanalizacije, radovi elektroinstalacija, radovi na uređenju okoliša.