STAMBENI OBJEKT GORNJI BUKOVAC

  • Naziv:  Stambeni objekt Gornji Bukovac II
  • Godina izvođenja radova: 2011.-2012. godina
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Stambena građevina
  • Specifičnost projekta:

    Izgradnja objekta višestambene građevine na lokaciji Gornji Bukovac II.

  • Vrste radova:

    Građevinski radovi, obrtnički radovi, radovi na uređenju okoliša, radovi vodovoda i kanalizacije, radovi strojarske instalacije, radovi elektroinstalacija, radovi na izgradnje pristupnog put i parkirališta.