STAMBENI OBJEKT BIBINJE I PRISTUPNA CESTA

  • Naziv:  Stambeni objekt i pristupni put u stambenoj zoni ,,Bugarija Bori“, Bibinje
  • Godina izvođenja radova: 2014.-2016. godina
  • Lokacija: Bibinje
  • Tip građevine: Stambeni objekt i pristupna cesta
  • Specifičnost projekta:
    Izgradnja objekta višestambene građevine oznake ”F” u naselju Bibinje sa pristupnom cestom
  • Vrste radova:
    Građevinski radovi, obrtnički radovi, radovi na uređenju okoliša, radovi vodovoda i kanalizacije, radovi strojarske instalacije, radovi elektroinstalacija, radovi vatrodojave, radovi na izgradnji pristupnog puta.