LUNJSKI MASLENICI

  • Naziv:  Lunjski maslenici
  • Godina izvođenja radova: 2016. godina
  • Lokacija: Pag
  • Tip građevine: Informativno edukacijska
  • Specifičnost projekta:

    Izvođenje radova rekonstrukcije zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, izgradnja informativno-edukacijske promatračnice i obnove lokve te opremanje recepcije prema interpretacijskom programu stalne muzejske izložbe.

  • Vrste radova:

    Građevinski radovi i obrtnički radovi koji su obuhvaćali zatvaranje suterenskog dijela u svrhu dobivanja prostora za garažu elektro vozila i spremišta. Izrada rampe do ulaza u  garažu,  uređenje prostora recepcije i izložbenog prostora na prvom katu.