HOSTEL SWANKY, ILICA 50, ZAGREB

  • Naziv:  Rekonstrukcija poslovnog prostora u hostel
  • Godina izvođenja radova:  2013. godina
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Hostel
  • Specifičnost projekta:
    Prenamjena poslovnog prostora u hostel na temelju Pravilnika o jednostavnim građevinama uz suglasnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.
  • Vrste radova:
    Građevinski radovi, obrtnički radovi, radovi elektroinstalacije i radovi strojarske instalacije.