DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA, DONJA BISTRA

 • Naziv: Rekonstrukcija, dogradnja i energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica
 • Godina izvođenja radova: 2019.-2020. godine
 • Lokacija: Donja Bistra
 • Tip građevine: Obrazovna ustanova
 • Specifičnost projekta:

  Radovi su obuhvatili dogradnju novih odjela sa sanitarnim prostorima i natkrivenim terasama za svako odjeljenje. U centralnom dijelu kompleksa izgrađen je zimski vrt, pomoćni prostori za kuhinju i natkriveni prostor za dostavno vozilo. 

  Projektom energetske obnove ovojnice zgrade dano je rješenje obnove vanjske ovojnice – pročelja i ravnog krova starog dijela zgrade, poboljšanje toplinske izolacije kosog krova s unutarnje strane te zamjena vanjske stolarije.

 • Vrste radova:

  Građevinski radovi, obrtnički radovi, radovi vodovoda i kanalizacije, radovi strojarske instalacije, radovi elektroinstalacija.