• Izgradnja četiri stambene građevine na lokaciji u Zagrebu, ulica Jelenovac
  • Urbane vile