• energetska obnova škole
  • sanacija fasade i stolarije