• Energetska obnova škole
  • Sanacija krova, fasade i stolarije