• Rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta s tri stana, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg pomoćnog objekta s jednim parkirališnim mjestom u garažu s dva parkirališna mjesta i gradnja potpornih zidova
  • Radovi izvedeni u suradnji s konzervatorima zbog zaštite kulturnog dobra