Naručitelj: JAVNA USTANOVA “NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA”

Krovopokrivački radovi na tehničkoj radioni u naselju Mukinje.

Tvrtka Tim-Color d.o.o. zadovoljava zahtjev norme ISO 14001ISO 9001 i OHSAS 18001.