Naručitelj: JAVNA USTANOVA “NACIONALNI PARK BRIJUNI”

Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na objektu Vila Lovorka na Brijunima, izvođenje zidarskih, gips-kartonskih i fasaderskih radova na pomoćnom objektu Vila Lovorka na Brijunima.

Tvrtka Tim-Color d.o.o. zadovoljava zahtjev norme ISO 14001ISO 9001 i OHSAS 18001.