• Prenamjena bivše vojne bolnice u glazbenu školu
  • Zgrada spada u nepokretno kulturno dobro Grada Zagreba – izvedeni radovi u suradnji s konzervatorima