Reference

Naručitelj: DUZIS

Građevisko-obrtnički radovi na smještajnom objektu učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja, Ksaverska cesta 107 u Zagrebu

Naručitelj: Agencija za upravljanje državnom imovinom, Zagreb

Sanacija krova na gospodarskom objektu na otoku Vangi.

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Sanacija stare športske dvorane na Policijskoj akademiji.

Naručitelj: BUNOKO N.G.U. d.o.o. Zagreb

Građenje stambene građevine.

Naručitelj: BUJAN, Zagreb

Građenje stambene građevine.

Stranice:«1234567»

Tvrtka Tim-Color d.o.o. zadovoljava zahtjev norme ISO 14001ISO 9001 i OHSAS 18001.

iso9001