Reference

Naručitelj: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Sanacija krovišta zajedničke poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranhje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Gospiću, Dr. Franje Tuđmana 6.

Naručitelj: Grad Zagreb

Sanacija krova garaže u Vili Zagreb, Mošćenička Draga, sanacija kuhinje u dječjem vrtiću Vrapće, sanacija sanitarija i boravka dječjeg vrtića Špansko.

Naručitelj: JAVNA USTANOVA “NACIONALNI PARK BRIJUNI” Brijuni

Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi unutarnjeg uređenja hotela Istra.

Naručitelj: PRIDAL d.o.o.

Izvođenje radova na stambenom kompleksu Fijanova-Mandrovićeva-Mašićeva-Maksimirska br. 8, 8a, 10, 10a, 10b i 10c u Zagrebu.

Naručitelj: BORDURA d.o.o

Gradnja stambenog objekta u Zagrebačkoj ulici br. 50 u Zagrebu.

Stranice:«1234567»

Tvrtka Tim-Color d.o.o. zadovoljava zahtjev norme ISO 14001ISO 9001 i OHSAS 18001.

iso9001