Uređenje privremenog baseball igrališta u sklopu Rekreacijskog sportskog centra Jarun